Co děláme se sedimentem?

technologie
Technologie s nespočtem výhod


Vytěžený sediment dopravujeme hydrodopravou (potrubím) do úložišť. Těžbu jsme schopni přizpůsobit náročným technickým podmínkám i podmínkám pro ochranu životního prostředí. Proto velkou dopravní vzdálenost a převýšení řešíme zapojením speciálního čerpadla do hydrotrasy, čímž posílíme výkon sacího bagru.

A kolik to bude stát? Cenu prací účtujeme za každý 1 m3 odtěžených a hydrodopravou přepravených sedimentů do úložiště. Kalkulaci přitom vždy provádíme individuálně. Pokud máte o naše služby zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Velmi vhodná technologie pro práci v nepřístupných lokalitách.

Umožňuje odtěžení určitého množství sedimentů.

Při těžbě touto technologií není třeba vypouštět nádrže a rybníky.

Velmi šetrná technologie k okolnímu prostředí, nedochází k úhynu ryb a vodního zvířectva.


Naše technika© 2020 Všechna práva vyhrazena | SB profi s.r.o. | České Budějovice